Home | Aktuality | O projektu | Chci se zapojit | Chci vědět víc | Fotogalerie | Kontakt

Partneři projektu

BAYER

IBM

ŠKODA AUTO

AISIS

Chci se zapojit

Co zapojení znamená

Z organizačního hlediska znamená účast v projektu pro zapojené firmy a školy několik málo dopolední věnovaných projektu během školního roku. V těchto dnech je zahrnuta přímá účast na programu a jeho konkrétní dotvoření podle úvodní domluvy obou stran. Firma i škola pověří kontaktní osoby (firemního a školního koordinátora), které budou mít detaily programu na starost a budou v kontaktu s projektovým koordinátorem ze sdružení AISIS.

Jako firma

Projekt je primárně určen firmám, které využívají přírodovědné a technické obory ve svých vlastních činnostech a mají zájem zvýšit atraktivitu příslušných profesí v očích mladých lidí. Hladký průběh programu projektu zajišťuje firemní koordinátor ve spolupráci se školním a projektovým koordinátorem. Pro realizaci projektu bude třeba vytipovat vhodné zaměstnance, kteří se aktivně zapojí do jednotlivých částí programu. Není se však třeba obávat časové náročnosti, zapojení do projektu jim zabere pouze několik hodin ročně. Dále bude třeba vybrat vhodné a atraktivní části provozu, které by žáci mohli navštívit v rámci úvodního setkání ve společnosti. Na setkání, která proběhnou ve firmě, bude třeba vyčlenit vhodné prostory a technické vybavení. Uvítáme podporu vedení firmy vyjádřenou účastí zástupce vrcholového managementu na úvodní schůzce s vedením školy a na závěrečném zhodnocení projektu. Občanské sdružení AISIS zajistí koordinační stránku vzájemné spolupráce a poskytne firmě průběžnou metodickou podporu, příklady realizace jednotlivých částí programu z minulých let i šablonu s návrhem obsahu programu pro jednotlivá setkání. Fotografie z průběhu programu se objeví na webových stránkách a Facebook profilu Věda má budoucnost i v rámci medializace projektu v článcích a závěrečné zprávě.

Jako škola

Projekt je určen žákům základních a středních škol. Jako nevjvhodnější se nám jeví ročníky, ve kterých žáci začínají uvažovat o svém profesním směřování (osmý ročník ZŠ, tercie osmiletých gymnázií, třetí ročník středních škol). Každopádně vždy závisí na domluvě s konkrétní školou. Na základě personálních možností firmy se naopak určí, kolik žáků bude možno do projektu zapojit. Hladký průběh programu projektu zajišťuje školní koordinátor ve spolupráci s firemním a projektovým koordinátorem. Školní koordinátor případně s další kolegou zajišťují dozor při dojíždění do firmy a všech projektových aktivitách. Není se však třeba obávat časové náročnosti, program projektu je začleněn do doby vyučování. Na setkání, která proběhnou ve škole, bude třeba vyčlenit vhodné prostory a technické vybavení. Důležitá je podpora vedení školy vyjádřená účastí ředitele nebo jeho zástupce na úvodní schůzce s vedením firmy a na závěrečném zhodnocení projektu. Většina programu je připravena ze strany firmy, školní koordinátor pouze zaštítí studentský týmový projekt v rámci závěrečného setkání. Od školy budeme potřebovat souhlas k uveřejňování fotografií z projektových aktivit.

V případě zájmu se pro podrobnější informace obraťte na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 
Zapojené firmy
BAYER ŠKODA AUTO logo Sedlecký kaolin IBM ABB logo
Pod záštitou a spolupráce
Ministerstvo školství ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Akademie věd České republiky Assessment Systems International
Mediální partneři
Moderní vyučování
Automa