BAYER

Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Výrobky a služby společnosti pomáhají lidem, chrání jejich zdraví a zlepšují kvalitu jejich života. Společnost Bayer se zároveň podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, výzkumu, podpory vzdělávání a nárůstu výnosové síly. Skupina dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a je si vědoma své role sociálně a eticky zodpovědného subjektu. Hospodárnost, ekologie a sociální zodpovědnost tvoří tři rovnocenné pilíře firemní politiky koncernu Bayer. Ve fiskálním roce 2012 společnost Bayer zaměstnávala 110 500 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 39,8 mld. EUR. Kapitálové výdaje činily 2 mld. EUR, výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 3 mld. EUR. Více informací o společnosti najdete na www.bayer.com.

Kontakt:

Bayer, spol. s r.o.
Ing. Margareta Gačková
Digital Park II
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Kontatný telefón: +421 903 289 819
E-mail: margareta.gackova@bayer.com

(Bayer ČR)

Bayer s.r.o.
Markéta Soukupová
Siemensova 2717/4
Praha 5
Kontatní telefon: +420 266 101 981
E-mail: marketa.soukupova@bayer.com