Co děláme

7
vytvořených modulů
46
zapojených škol
1500+
zapojených žáků
135
zapojených učitelů
260
proběhlých akcí

 

Cílem programu Věda má budoucnost je zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má budoucnost. Pomáháme školám poskytovat svým žákům vzdělání umožňující jejich osobní i profesní realizaci a odpovídající jejich představám. Zástupci zaměstnavatelů a učitelů si mohou vyměňovat své zkušenosti a přispět tak ke zkvalitnění řady aspektů výuky.

Nabízíme firmám nástroj, jak poukázat na atraktivitu a perspektivu profesí, které dnes nepatří mezi nejvyhledávanější.

 

JAK PROJEKT PROBÍHÁ

000

Forem spolupráce mezi firmou a školou je v rámci projektu celá řada. Je vždy na dohodě, pro kterou z nich se zapojené subjekty rozhodnou.

Modul pro žáky:

Spolupráce je ve většině případů uskutečňována mezi jednou firmou a jednou třídou/ročníkem vybrané partnerské školy v průběhu celého školního roku. Koordinaci párování škol s firmami a další koordinační a metodickou podporu jejich vzájemné spolupráce zajišťuje občanské sdružení AISIS. Tím jsou garantovány minimální administrativní nároky na zapojené partnery.
Základní formou spolupráce je modul Dovednosti v práci (určený pro ZŠ i SŠ). Jde o roční program, který formou přesně strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem (Den v životě firmy, Životopisy a příprava na pohovor, Pohovory nanečisto, Věda v praxi, Záverečné zhodnocení.)

Rozšiřující moduly realizované dle dohody školy a firmy:

  • Mentoring pro žáky (ZŠ i SŠ) – roční program, zaměřený na nejužší spolupráci se skupinou nadaných žáků, v jehož rámci se dobrovolníci z firem pravidelně setkávají s žáky zapojených škol a podporují jejich zájem o kariéru v oblasti přírodních věd a technologií.
  • Letní brigády (jen SŠ) – program pro starší žáky, který zprostředkovává pracovní praxi ve spolupracující firmě během letních prázdnin.

 

Moduly pro učitele

  • Vzdělávací program pro učitele ZŠ obory fyzika, matematika nabízí vzdělávací aktivity během školního roku ve spolupráci s firmou. Cílem programu je zkvalitnit výuku matematiky a fyziky na základních školách. Pedagogičtí pracovníci se v průběhu programu seznamují s různými inovacemi a novými trendy v přírodovědných a technických oborech a jsou následně schopni své žáky více zaujmout a motivovat ke studiu těchto oborů a ovlivnit tak jejich výběr střední školy nebo učňovského oboru. Program je součástí studia v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Vzdělávací program pro výchovné/kariérové poradce základních škol má za cíl poskytnout účastníkům představu o reálném uplatnění absolventů škol, informace o spolupráci škol a firem s prvky duálního vzdělávání a o celkové situaci na trhu práce. Absolventi by měli mít ucelený přehled o situaci na trhu vzdělání a práce, znalost diagnostických nástrojů a orientaci v oblasti kariérního poradenství.
  • Vzdělávací program pro ředitele základních škol má za cíl podpořit vedení školy v připravenosti na změnu v souvislosti se zaváděním nových forem výuky ke zvýšení smysluplnosti učení (např. badatelské metody, spolupráce škol a firem, příp. větší otevřenost škol k podnětům z vnějšího prostředí) a v dovednostech a schopnosti provést touto změnou pedagogický sbor.

 


 

Program Věda má budoucnost je součástí platformy Školy firmám – firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno na 125 velkých firem a 170 škol. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna.