Soutěž je součástí vzdělávacího projektu Věda má budoucnost, který v roce 2011 zahájilo sdružení AISIS, které se snaží inovovat vzdělávání v ČR. Cílem je propojit školy a firmy a zvýšit zájem školáků a školaček o technické obory a přírodní vědy. Do programu se zatím zapojilo kolem stovky škol a přes 1600 žáků.

Chtějí nanočástice do hodin chemie

První cenu za učebnici o nanočásticích a výukové DVD přiřkla trojici gymnazistů jak odborná porota zástupců firem a Akademie věd, tak hlasující na internetu.

„Téma nanočástic se často skloňuje a v průmyslu se využívají čím dál tím víc. Naše přání je, aby se nanočásticím věnoval čas ve výuce chemie,“ řekl jeden z autorů Ondřej Šimůnek. Trojice uvažuje i o výukové aplikaci o nanočásticích.

Pomoc rozvojovým zemím

Výrobu pohonných hmot z použitých plastů chtěli zdokonalit studenti čtvrtého ročníku šestiletého Gymnázia Jana Nerudy.

„Odpady jsou velký problém v rozvojových zemích, které také nejsou dobře zásobované. Není tam každých sto metrů benzinka. Chtěli jsme zabít dvě mouchy jednou ranou,” řekl autor Václav Mikulec.

Dodal, že cílem bylo vylepšit postup, který lidé z třetího světa už používají. Sestavili proto bezpečnější aparaturu. Ze sedmi kilogramů plastu studenti získali 200 mililitrů hořlaviny na bázi nafty a minerálního oleje. Produkt může sloužit jako palivo do sekačky či skútru.

Ušetřit při práci s obráběcími stroji

Žáci druhého ročníku lycea v Ostrově zkusili recyklovat chladicí kapalinu pro obráběcí stroje. Po vyčištění se dalo znovu použít 70 procent látky. Firma tak může výrazně ušetřit, nemusí pořizovat tolik strojové emulze.

Své práce porotě představili i žáci osmé třídy ze základní školy v Chrudimi a studentka Vyšší odborné školy zdravotnické z Prahy Anna Vařeková. Tu zajímalo, jak by se daly užitečně zlikvidovat chemické zbraně.

Propočítala a navrhla teoretický postup přeměny difenylchlorasinu na lék na leukémii trisenox. Výsledkem procesu by byl dým. Nemocní by tak látku inhalovali, nyní ji dostávají v infuzích.

Žáci chrudimské školy pak připravili oblíbená jídla, která nejsou moc zdravá, ze zdravých surovin. Chtěli ukázat prospěšnost kvalitnějších potravin pro organismus.