Partneři

Na programu se od jeho počátku podíleli společnosti Bayer a IBM. Umožnily tak vytvoření podmínek pro zapojení dalších firem a škol, které o projekt budou mít zájem. V roce 2013 se novým partnerem projektu stala společnost ŠKODA AUTO, díky které vznikl unikátní vzdělávací modul pro vyučující matematiky a fyziky na základních školách, a vzdělávací moduly pro kariérové poradce a ředitele ZŠ. Koordinací projektu Věda má budoucnost je pověřeno občanské sdružení AISIS, které má dlouholetou zkušenost s projekty pro české školy.

Bayer

Bayer

Firma Bayer je jedním z hlavních partnerů, kteří se na programu Věda má budoucnost podílí již od jeho vzniku, tedy od roku 2011. Ve spolupráci s firmou Bayer probíhají aktivity modulu pro žáky jako jsou exkurze do firem, besedy se zaměstnanci, modelové pracovní pohovory s personalistou, návštěvy laboratoří ad.

ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO

Společnost ŠKODA AUTO se stala partnerem programu Věda má budoucnost v roce 2013 a od té doby spolupracuje na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V současné době pořádá společnost ŠKODA AUTO odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné-kariérové poradce na školách.

Sedlecký kaolin

Sedlecký kaolin

Společnost Sedlecký kaolin se partnerem programu stala v roce 2012 a v rámci programu garantuje spolupráci odborné školy a firmy. V rámci spolupráce probíhají exkurze žáků do firmy, besedy se zaměstnanci a odborné workshopy.

Akademie věd ČR

Akademie věd ČR

Akademie věd ČR se stala partnerem programu Věda má budoucnost v roce 2014 a od té doby spolupracuje na modulu „Věda v praxi“ v podobě pořádání exkurzí do svých ústavů. V rámci těchto exkurzí se účastníci programu dozvídají o činnosti ústavů AV ČR a rozšiřují si tak informace o možnostech studia po ukončení střední školy.