Proč to děláme

Výuka přírodovědných a technických oborů na našich školách je často velmi teoretický a nudná. To je jeden z hlavních důvodů, proč mladí lidé utíkají do jiných odvětví. Malý zájem o matematiku, fyziku či chemii způsobuje problémy firmám, kterým pak chybí v provozech kvalifikovaní odborníci. Přitom právě tyto firmy vytvářejí perspektivní pracovní místa a mají důležitý vliv na ekonomický růst České republiky. Dlouhodobé prognózy naznačují, že nedojde-li ke změně, může být situace do roku 2020 velmi vážná. Proto si klademe za cíl zvýšit zájem mladých lidí o přírodní vědy a technické obory.

Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, která v současné době zprostředkovává 250 partnerství mezi firmami a školami. Jejím obsahem je strukturovaná spolupráce mezi zapojenými školami a firmami, jež probíhá během celého školního roku.