Projekt „Věda má budoucnost“ se úspěšně rozvíjí (Řízení školy – 3.11.2014 )

Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem „Věda má budoucnost“, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajíciho zájmu o přírodovědné a technické obory u české i slovenské mládeže. Osmáci ze základních škol a třeťáci ze středních škol se díky projektu seznamuji s využitím těchto oborů v praxi.
Jsou tomu právě tři roky, kdy se v ČR napino rozběhl projekt Věda má budoucnost. Projekt, který od roku 2013 úspěšně běží také na Slovensku. Co se za uplynulý školní rok v projektu událo? K dnešnímu dni je v projektu zapojeno přes 700 žáků a studentů a vice než 50 učitelů z 35 škol. Uplynulý ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným ve druhém ročníku (Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin) přibyla letos pátá společnost – SKODA AUTO, a. s., díky které vznikl unikátní výukový modul pro učitele základních škol. Rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkáni v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčeni o absolvováni celého modulu. Modul Vzděláváni pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR. Pro odbornou úroveň projektu je významné získání záštity a partnerství Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd. Diky spojení s těmito renomovanými institucemi mohou účastnici projektu navštívit specializovaná pracoviště – laboratoře, ve kterých se rozvíjejí vědecké poznatky. V části projektu věnované kariérnímu poradenství se podařilo navázat partnerství s personálně poradenskou společností Assessment Systems International. Konzultanti z této společnosti navštěvovali jednotlivé bloky projektu a probírali s účastníky kariérní témata z pohledu firemních personalistů. Kromě dvou výše zmíněných záštit od akademií věd přibyla ještě další od Svazu průmyslu a dopravy ČR.

– Mgr. Radim Zabadal

Podobné příspěvky

Závěrečná konference Letošní ročník programu Věda má budoucnost byl ukončen v pondělí 5. června v Akademii věd ČR, kde se setkali žáci zapojených škol, aby představili své projekty ma
Pravidla soutěže Věda ... Soutěž probíhá od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2018 a vyhlášení výsledků proběhne na závěrečné konferenci v Praze na půdě Akademie věd České republiky, která se
Představení projektu za... Všechny zapojené školy do letošního ročníku programu Věda má budoucnost mají za sebou první úvodní setkání na školách. Studenti se seznámili s obsahem programu Věda má budoucnost. Dověděli se,
„Úvodní setkání... 20. 11. 2014 proběhlo představení projektu na Střední průmyslové škole Ostrov, která je do projektu zapojená již druhým rokem. Předmětem setkání bylo zejména představení projektu studentům 3. ročníku Technického lycea, kteří budou zapojeni
Den v životě firmy – ... V pátek 8. 12. 2017 proběhla první návštěva společnosti Bayer v letošním ročníku programu Věda má budoucnost. Studenti Střední zemědělské školy v Brandýse se nejprve seznámili s
TYDEN.CZ: Soutěž vyhrá... 5. 6. 2017 Vítězem letošního ročníku soutěže Věda očima mladých se stala trojice studentů pátého ročníku šestiletého Gymnázia Jana Nerudy. Pro své vrstevníky sepsali učebnici Průvodce světem
„Kariérní poraden... 27. 4. 2015 navštívili studenti třetího ročníku libeňské Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, sídlo firmy Bayer, aby zde absolvovali třetí setkání v projektu věnované tentokrát problematice
Úvodní setkání pedago... Ve čtvrtek 2. února proběhne v Mladé Boleslavi úvodní setkání pedagogů zapojených ve čtvrtém ročníku programu Věda má budoucnost v modulech pro učitele matematiky, fyziky, výchovné poradce
„Úvodní setkání... 2. 10. 2014 proběhlo úvodní setkání s žáky osmých tříd na ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, kde se žáci dozvěděli, co je čeká v rámci projektu Věda má budoucnost v
Den ve firmě + HR blok &... Ve čtvrtek 2. 2. ráno jsme na půdě společnosti BAYER přivítali skupinu studentů ze Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem v čele s ředitelem školy. Studenti se