Projekt „Věda má budoucnost“ se úspěšně rozvíjí (Řízení školy – 3.11.2014 )

Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem „Věda má budoucnost“, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajíciho zájmu o přírodovědné a technické obory u české i slovenské mládeže. Osmáci ze základních škol a třeťáci ze středních škol se díky projektu seznamuji s využitím těchto oborů v praxi.
Jsou tomu právě tři roky, kdy se v ČR napino rozběhl projekt Věda má budoucnost. Projekt, který od roku 2013 úspěšně běží také na Slovensku. Co se za uplynulý školní rok v projektu událo? K dnešnímu dni je v projektu zapojeno přes 700 žáků a studentů a vice než 50 učitelů z 35 škol. Uplynulý ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným ve druhém ročníku (Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin) přibyla letos pátá společnost – SKODA AUTO, a. s., díky které vznikl unikátní výukový modul pro učitele základních škol. Rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkáni v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčeni o absolvováni celého modulu. Modul Vzděláváni pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR. Pro odbornou úroveň projektu je významné získání záštity a partnerství Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd. Diky spojení s těmito renomovanými institucemi mohou účastnici projektu navštívit specializovaná pracoviště – laboratoře, ve kterých se rozvíjejí vědecké poznatky. V části projektu věnované kariérnímu poradenství se podařilo navázat partnerství s personálně poradenskou společností Assessment Systems International. Konzultanti z této společnosti navštěvovali jednotlivé bloky projektu a probírali s účastníky kariérní témata z pohledu firemních personalistů. Kromě dvou výše zmíněných záštit od akademií věd přibyla ještě další od Svazu průmyslu a dopravy ČR.

– Mgr. Radim Zabadal

Podobné příspěvky

Věda má budoucnost (MLA... Zajímáte se o vědu, přírodovědné a technické obory? Myslíte si ale, že kariéra v této oblasti nemá budoucnost? Závěrečná konference k projektu Věda má budoucnost vás může přesvědčit
Kariérní poradenství &... 22. 3. 2016 absolvovali studenti třetího ročníku pražské Střední zdravotnické školy z Alšova nábřeží další setkání programu věnované problematice kariérního poradenství. V rámci setkání se probíralo, jak
Projekt „Věda má budo... Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem „Věda má budoucnost“, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem
Den ve firmě – Gym... Ve čtvrtek 24.11.2016 vyrazili studenti Gymnázia Jana Nerudy v Praze na exkurzi do společnosti BAYER. Ta již tradičně proběhla v prostorách firmy na Stodůlkách, kde se studenti nejprve
Představení projektu &#... 7. 1. 2016 proběhlo představení projektu studentům dvou tříd kvinty Gymnázia J. Nerudy z Prahy 1. Studenti se dozvěděli, co je čeká za aktivity v projektu v
Tisková zpráva – ... 19.4.2016 proběhlo setkání učitelů programu Věda má budoucnost ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze. Název setkání byl „Cíleně orientované workshopy“. Prohlédněte si tiskovou zprávu.   
5. 6. proběhne vyhláše...
Představení projektu &#... V úterý 25. 10. 2016 proběhlo představení projektu studentům 8. ročníku Základní školy Dr. Jana Malíka v Chrudimi. Žáci se seznámili s obsahem programu Věda má budoucnost. Dověděli se,
9. 5. 2017 – SPŠ Ostro...
VMB na Týdnu vědy a tec... Ve středu 8. listopadu 2017 se program Věda má budoucnost prezentoval v rámci Týdne vědy a techniky na Akademii věd ČR. Na akci byl představen vítězný projekty