Projekt „Věda má budoucnost“ se úspěšně rozvíjí (Řízení školy – 3.11.2014 )

Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem „Věda má budoucnost“, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajíciho zájmu o přírodovědné a technické obory u české i slovenské mládeže. Osmáci ze základních škol a třeťáci ze středních škol se díky projektu seznamuji s využitím těchto oborů v praxi.
Jsou tomu právě tři roky, kdy se v ČR napino rozběhl projekt Věda má budoucnost. Projekt, který od roku 2013 úspěšně běží také na Slovensku. Co se za uplynulý školní rok v projektu událo? K dnešnímu dni je v projektu zapojeno přes 700 žáků a studentů a vice než 50 učitelů z 35 škol. Uplynulý ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným ve druhém ročníku (Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin) přibyla letos pátá společnost – SKODA AUTO, a. s., díky které vznikl unikátní výukový modul pro učitele základních škol. Rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkáni v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčeni o absolvováni celého modulu. Modul Vzděláváni pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR. Pro odbornou úroveň projektu je významné získání záštity a partnerství Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd. Diky spojení s těmito renomovanými institucemi mohou účastnici projektu navštívit specializovaná pracoviště – laboratoře, ve kterých se rozvíjejí vědecké poznatky. V části projektu věnované kariérnímu poradenství se podařilo navázat partnerství s personálně poradenskou společností Assessment Systems International. Konzultanti z této společnosti navštěvovali jednotlivé bloky projektu a probírali s účastníky kariérní témata z pohledu firemních personalistů. Kromě dvou výše zmíněných záštit od akademií věd přibyla ještě další od Svazu průmyslu a dopravy ČR.

– Mgr. Radim Zabadal

Podobné příspěvky

PF 2017 Přejeme všem partnerům, studentům, žákům, učitelům a nadšencům, kteří stejně jako my vidí ve vědě budoucnost hodně štěstí, úspěchů, radostí a průlomových objevů do roku 2017.
ČRo PLUS ČRo PLUS vstup, 8:25 Představení projektu Věda má budoucnost a výherců soutěže Věda očima mladých.
Den v životě firmy – ... 27. listopadu 2015 proběhlo v pražském sídle společnosti Bayer úvodní setkání studentů VOŠ a Střední zdravotní školy z Alšova nábřeží, na kterém byli seznámeni s náplní ročního zapojení v
Věda očima mladých 201... 1. místo: Fermentace v praxi- Nerudný ležák Projekt se zabývá konstrukcí domácího pivovaru a vařením piva. Cílem je navrhnout a sestavit vlastní konstrukci pivovaru. Aparatura má sládkovi
Soutěž Věda očima mla... Praha – Soutěž Věda očima mladých vyhrál projekt mykologické analýzy ovzduší, který zpracovaly sestry Michaela a Kateřina Neubergerovy z Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Instruktážním videem lidem
Kariérní poradenství &... 8. 3. 2016 navštívily studentky druhého ročníku VOŠ zdravotnické, pražské sídlo firmy Bayer, aby zde absolvovaly další setkání programu věnované tentokrát problematice kariérového poradenství. V rámci setkání
Zaměstnanec je odpovědn... 1. Jak je u vás definována a aplikována společenská odpovědnost? 1. Dlouhodobá CSR strategie hraje pro společnost ŠKODA AUTO klíčovou roli a v průběhu letošního roku její
5. 6. proběhne vyhláše...
HR blok ve firmě Bayer a... V pátek 23. března proběhl druhý workshop ve firmě Bayer pro studenty gymnázia Jana Nerudy. Studenti se na něm dozvěděli více o tom, jak správně psát životopisy a
Firmy a akademici vybíra... Praha, 2. června 2015 Možnost vyzkoušet si nanečisto pracovní pohovor či poznat prostředí firmy, kde by mohli jednou pracovat – to jsou věci, které nejvíce oceňují účastníci