Projekt „Věda má budoucnost“ se úspěšně rozvíjí (Řízení školy – 3.11.2014 )

Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem „Věda má budoucnost“, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajíciho zájmu o přírodovědné a technické obory u české i slovenské mládeže. Osmáci ze základních škol a třeťáci ze středních škol se díky projektu seznamuji s využitím těchto oborů v praxi.
Jsou tomu právě tři roky, kdy se v ČR napino rozběhl projekt Věda má budoucnost. Projekt, který od roku 2013 úspěšně běží také na Slovensku. Co se za uplynulý školní rok v projektu událo? K dnešnímu dni je v projektu zapojeno přes 700 žáků a studentů a vice než 50 učitelů z 35 škol. Uplynulý ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným ve druhém ročníku (Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin) přibyla letos pátá společnost – SKODA AUTO, a. s., díky které vznikl unikátní výukový modul pro učitele základních škol. Rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkáni v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčeni o absolvováni celého modulu. Modul Vzděláváni pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR. Pro odbornou úroveň projektu je významné získání záštity a partnerství Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd. Diky spojení s těmito renomovanými institucemi mohou účastnici projektu navštívit specializovaná pracoviště – laboratoře, ve kterých se rozvíjejí vědecké poznatky. V části projektu věnované kariérnímu poradenství se podařilo navázat partnerství s personálně poradenskou společností Assessment Systems International. Konzultanti z této společnosti navštěvovali jednotlivé bloky projektu a probírali s účastníky kariérní témata z pohledu firemních personalistů. Kromě dvou výše zmíněných záštit od akademií věd přibyla ještě další od Svazu průmyslu a dopravy ČR.

– Mgr. Radim Zabadal

Podobné příspěvky

16.2. druhé setkání ve... Ve čtvrtek 16. 2. jsme v Bayeru přivítali asi 20 studentek a studentů Vyšší odborné školy zdravotnické z Prahy 1. Ti sem přišli, aby zjistili, jak probíhá
Závěrečná konference ... 11. června 2018 proběhla Závěrečná konference projektu Věda má budoucnost. Žáci středních odborných škol si vyzkoušeli vědu v praxi. Své práce prezentovali na půdě Akademie věd České republiky
5. 6. proběhne vyhláše...
Rok průmyslu a technick... Více než 400 akcí se uskutečnilo v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání, který se svými partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zastupující souhrnně
Závěrečné setkání p... V pátek 10. června proběhne v Mladé Boleslavi závěrečné setkání pedagogů zapojených v letošním ročníku Věda má budoucnost v modulech pro učitele, výchovné poradce a ředitele základních
„Návštěva sídla... 11. 5. 2015 navštívili žáci šesté třídy pražské ZŠ Na Beránku sídlo společnosti Bayer. Žáci si povídali se zaměstnanci firmy Bayer o tom, co je třeba umět, aby člověk mohl pracovat
Video ze závěrečné ko... Kdo jste se nebyl na konferenci podívat, připravili jsme pro vás video, kde můžete alespoň trochu nasát atmosféru této akce. Snad se bude líbit a inspiruje další
Dvoudenní setkání uči... 29. – 30. ledna proběhlo dvoudenní setkání učitelů v Černém Dole. Učitelé zapojení do programu Věda má budoucnost s partnerem Škoda Auto se sešli na dvoudenním workshopu.
HR blok ve firmě Bayer a... V pátek 9. března přijeli studenti ze Střední školy – COPTH v Praze podruhé do firmy Bayer. Tentokrát byl pro ně přichystán workshop věnovaný velmi praktickým věcem, jako jsou
Konference Inovace výuky... Není vám lhostejný osud škol? Chcete se nechat inspirovat lidmi, kterým se daří propojit okolní svět a školní výuku? Zveme vás na konferenci Inovace výuky, kterou spolupořádá