Soutěž

Soutěž  byla v letošním roce zahájena v únoru. Přihlášky zasílejte na: martina.volakova@aisis.cz.

Své projekty nmůžete vkládat na web soutěže http://soutez.vedamabudoucnost.cz/ nebo zaslat na martina.volakova@aisis.cz   a my je tam umístíme.

Pro projekty hlasujte zde

_______________

 

Ročník 2016/2017

1. místo: Průvodce světem nanočástic

Nanočástice a nanotechnologie jsou v dnešní době velmi často skloňovaná slova. Bohužel jen velmi málo lidí tuší o co se ve skutečnosti jedná a v Česku neexistuje žádný ucelený neodborný text, který by o tomto problému pojednával, proto jsme se rozhodli vytvořit tuto učební sadu PRŮVODCE SVĚTEM NANOČÁSTIC.

 

2. místo: Pyrolýza plastů

V rámci studentských projektů jsme vypracovali studii na téma pyrolýza plastů. Zpracování plastů je dle našeho názoru aktuální téma, už z důvodu, že jsme schopni vytvářet pohonné hmoty ekologickým způsobem a recyklací již použitého materiálu. Prioritou naší práce se stalo projektování a výroba plně funkční aparatury na pyrolýzu odpadního plastu.

 

3. místo: Regenerace chladících emulzí

Projekt se zabývá problematikou regenerace a opětovného použití chladících emulzí sloužících k chlazení a mazání obráběcích strojů. Dále řeší problematiku odpadového hospodářství znečištěných emulzí a mapuje finanční stránku věci. Výsledkem je přefiltrovaná emulze zbavená hub, plísní a ocelových špon.

 

Cena veřejnosti: Průvodce světem nanočástic

Cena Bayer: Průvodce světem nanočástic

Cena Sedlecký Kaolin: Regenerace chladících emulzí

 

Všechny přihlášené projekty