Soutež

Soutěž pro letošní ročník Věda má budoucnost skončila. Podívejte se na oceněné projekty.

 

1. místo: Průvodce světem nanočástic

Nanočástice a nanotechnologie jsou v dnešní době velmi často skloňovaná slova. Bohužel jen velmi málo lidí tuší o co se ve skutečnosti jedná a v Česku neexistuje žádný ucelený neodborný text, který by o tomto problému pojednával, proto jsme se rozhodli vytvořit tuto učební sadu PRŮVODCE SVĚTEM NANOČÁSTIC.

 

2. místo: Pyrolýza plastů

V rámci studentských projektů jsme vypracovali studii na téma pyrolýza plastů. Zpracování plastů je dle našeho názoru aktuální téma, už z důvodu, že jsme schopni vytvářet pohonné hmoty ekologickým způsobem a recyklací již použitého materiálu. Prioritou naší práce se stalo projektování a výroba plně funkční aparatury na pyrolýzu odpadního plastu.

 

3. místo: Regenerace chladících emulzí

Projekt se zabývá problematikou regenerace a opětovného použití chladících emulzí sloužících k chlazení a mazání obráběcích strojů. Dále řeší problematiku odpadového hospodářství znečištěných emulzí a mapuje finanční stránku věci. Výsledkem je přefiltrovaná emulze zbavená hub, plísní a ocelových špon.

 

Cena veřejnosti: Průvodce světem nanočástic

Cena Bayer: Průvodce světem nanočástic

Cena Sedlecký Kaolin: Regenerace chladících emulzí

 

Všechny přihlášené projekty