Veda na Slovensku má budúcnosť a nové talenty

Ako využiť éterické oleje z liečivých rastlín? Ako sa pripraviť na zdravotné problémy počas dovolenky? Ako uskutočniť rýchly prenos malých dát pomocou zvuku?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadali odpovede študenti a zároveň prezentovali svoje vlastné vedecké návrhy na školskej konferencii, ktorá sa uskutočnila 3. júna 2016 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Konferencia bola zároveň ukončením 4. ročníka programu „Veda má budúcnosť“.

Celoročný program pre školy bol zavŕšený záverečnou školskou konferenciou a prezentáciou študentských projektov pred odbornou porotou. Navrhované projekty sú predstavené aj verejnosti na portáliwww.sutaz.vedamabuducnost.sk, kde študenti získavali hodnotenie a odporúčania verejnosti, ako aj iných škôl a partnerov projektu.

Študenti stredných odborných škôl aj všeobecno-vzdelávacích škôl prezentovali svoje vlastné návrhy na zlepšenie prestíže vedy na Slovensku. Do projektu Veda má budúcnosť je v Českej republike aktívne zapojených viac ako 1 500 žiakov a takmer 150 učiteľov. Na Slovensku je to 340 žiakov a 15 učiteľov. Porota bola zložená zo zástupcu firmy Bayer Vladimíra Fúzika, Slovenskú akadémiu vied zastupovala členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium Daniela Ježová a za občianske združenie AISIS bola prítomná koordinátorka projektu Martina Voláková. Prezentácie projektov si pripravili žiaci z bratislavských stredných škôl, ktorí prišli v spoločnosti pedagógov. Na odprezentovanie projektu dostali čas 10 minút a hodnotila sa kvalita prejavu, ale hlavne inovatívnosť, prínos a realizovateľnosť projektu.

„Bayer sa v celosvetovom projekte Making Science Make Sense aktívne venuje vzdelávaniu mládeže v prírodovedných odboroch priamo v praxi. Vyplýva to z našej filozofie – Veda pre lepší život a preto považujeme za prirodzené, byť súčasťou programu Veda má budúcnosť na Slovensku, aj v Česku. Práve motivácia z praxe môže byť významná pre rozhodovanie študentov, aby sa ďalej venovali prírodovedným odborom, pretože v nich vidia nielen uplatnenie, ale aj dôležitý spoločenský prínos“, uvádza Markéta Soukupová, Head of Communication, Bayer CZ/SK.

michaela Španková, PR manažérka SAV
Pracujem na projekte Veda má budúcnosť už tretí rok. Chceme motivovať žiakov stredných škôl, aby išli študovať aj prírodné vedy. Podľa výskumov chcú takmer všetci študovať spoločenské vedy, právo, žurnalistiku, sociológiu. Je to pravdepodobne jednoduchšia cesta. My im však chceme ukázať čaro, ako sú prírodné vedy fascinujúce a vôbec nie zložité a práca je aj zaujímavá. Dúfam, že sa nám to podarí.

radim Zabadal, projektový manažér občianskeho združenia AISIS
Tento rok sa do súťaže prihlásilo päť stredných škôl a tri z nich sme privítali v priestoroch SAV na prednáškach. Každá škola má možnosť do súťaže podať aj viac projektov s tým, že tento rok túto možnosť využilo iba Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave.

Spolupracujeme so školami od jesene, vtedy žiaci dostanú zadania a počas školského roka majú možnosť chodiť na exkurzie do firiem, skúšajú si priebeh pracovných pohovorov a podobne. Je to jedna z kľúčových zložiek projektu, ktoá má študentov zoznámiť s tým, ako sa uplatniť v prírodovedeckých odboroch. Berieme ich do firiem, chceme aby mali kontakt s praxou, aby sa rozprávali so zamestnancami, ktorí môžu hodnotiť ich projekty. Zoznamujú sa s atmosférou vo firme, výrobkami a výrobným procesom. Organizujeme prednášky aj priamo na ich školách.

Prínos projektu vidím najmä v búraní mýtov o tom, ako pracuje vedec. Keď som si predstavil vedca, videl som starého pána v bielom plášti ako celý deň pozerá do mikroskopu v zavretej miestnosti. Dnes je však vedecká práca úzko spojená s prácou v tíme, dôležité je vedieť prezentovať a publikovať svoje poznatky, vedieť vyhľadávať informácie a dávať si ich do súvislostí. Je to pestrá činnosť, vedec nie je opustený bádateľ v laboratóriu.

Študenti v rámci konferencie predstavili dovedna štyri projekty na podporu vedy:

Prvé miesto a finančnú odmenu vo výške 400,- EUR získala Stredná odborná škola chemická za projekt: Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie. Projekt bol zameraný na izoláciu éterických olejov z liečivých rastlín.

Druhé miesto a finančnú odmenu vo výške 300,- EUR získalo Gymnázium Ladislava Sáru s projektom: Popularizácia problematiky odpadu. Cieľom tohto projektu bolo prejsť od popularizácie k riešeniu problematiky znečisťovania rieky Moravy a jej okolia.

Tretie miesto a finančnú odmenu 200,- EUR získalo Gymnázium Alberta Einsteina za projekt: Prenos metadát zvukom. Tento projek rieši rýchly prenos malých dát pomocou zvuku.

Štvrté miesto a finančnú odmenu 100,- EUR získala Stredná zdravotnícka škola za projekt : Cestovateľský balíček.

Projekty boli hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:

Originalita – malo by ísť o projekt žiakov, teda nie prevzatý zo školy, webu a pod.

Inovatívnosť – projekt by mal nejako zmeniť existujúcu situáciu vo vašom okolí.

Prínos projektu a všeobecná realizovateľnosť – neznamená len v rámci školy, ale prínos pre spoločnosť a podporu vedy a techniky ako taký

Tímovosť – taký projekt, na ktorom sa zhodne a spolupracuje väčší počet žiakov z triedy

Hodnotenie verejnosti – pre jednotlivé projekty je možné získať podporu širšej verejnosti prostredníctvom medializácie projektu v rámci mediálnych kanálov projektu Veda má budúcnosť
K projektu sa vyjadrili aj triedne učiteľky stredných škôl:

triedna učiteľka – Stredná zdravotnícka škola, Bratislava
Zúčastňujeme sa na projekte už od začiatku – štvrtý rok. Niektoré roky sme predstavovali viac projektov, tentoraz iba jeden. Máme mimoriadne šikovných žiakov.

triedna učiteľka – Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava
Na projekte sa zúčastňujeme tiež už štvrtý rok. Prácu na projekte som nechala celkom na žiakoch, sama neviem, čo vlastne pripravujú. Keďže sme gymnázium, je pravda, že na konferenciách získavame nižšie miesta. Nemáme výskum na úrovni odbornej školy, u nás je štúdium oveľa všeobecnejšie. Pred dvoma rokmi sa nám podarilo vyhrať druhé miesto. Vidím, že motivácia smerom k prírodným vedám prichádza sama od študentov, netreba ich nijako usmerňovať. Sami vedia, že sociálnych pracovníkov je veľa. Idú si za tým, čo ich baví a určite nemá význam ich do niečoho tlačiť, ani presviedčať. My ich budeme dôkladne pripravovať na maturity z odborných predmetov, aby uspeli na prijímacích skúškach na vysoké školy. Len v mojej triede budem mať veľa maturantov z chémie, biológie, či fyziky.

triedna učiteľka – Stedná odborná škola chemická, Bratislava
Už štvrtý rok žiaci pripravujú veľa projektov, ale vždy vyberieme len jeden, ktorý budeme prezentovať. Moji žiaci sa vo vede vidia už teraz. Povedala by som, že sú veľmi motivovaní. Počas troch rokov boli naše projekty tie víťazné. Odkaz projektu – „priblížiť vedu mladým ľuďom“ sa u nás veľmi ujal, nakoľko sme naše víťazné projekty, v tom čase len v štádiu idey, podarilo premeniť na úspešnú prácu. Jeden z našich projektov sa dostal až na medzinárodnú vedeckú súťaž v americkom Houstone, kde sme obsadili piate miesto z vyše 1500 projektov. Toto študentov posúva každý rok ďalej a získanú finančnú odmenu použijú práve na prácu na ďalších projektoch. A nás to veľmi teší a motivuje k ďalšej práci.

Prehľad víťazných študentských projektov tohto ročníka súťaže: Ako zlepšiť prestíž vedy, nájdete na webových stránkachwww.vedamabuducnost.sk, prípadne na facebookovej stránke Veda má budúcnosť.

více

160607-tyzden

Podobné příspěvky

„Den v životě fir... 20. 11. 2014 proběhlo v sídle společnosti Sedlecký kaolin setkání s názvem Den v životě firmy, kterého se zúčastnili studenti 3. ročníku Střední průmyslové školy Ostrov. Během setkání se studenti setkali a diskutovali
Zprávy České televize 5. 6. 2017 ČT Zprávy v 10:00 stopáž 18:07 živý vstup  
TYDEN.CZ: Soutěž vyhrá... 5. 6. 2017 Vítězem letošního ročníku soutěže Věda očima mladých se stala trojice studentů pátého ročníku šestiletého Gymnázia Jana Nerudy. Pro své vrstevníky sepsali učebnici Průvodce světem
Setkání VMB v Mladé Bo... 10. 6. 2016 proběhne setkání Věda má budoucnost v Mladé Boleslavi. Podívejte se na pozvánku.
ČRo PLUS ČRo PLUS vstup, 8:25 Představení projektu Věda má budoucnost a výherců soutěže Věda očima mladých.
Kariérní poradenství &... 21. 3. 2016 navštívili žáci 8. ročníku ZŠ Chrudim pražské sídlo firmy Bayer, kde absolvovali další blok v projektu, tentokrát věnovaný kariérnímu poradenství. V rámci setkání se probíralo, jak
Den v životě firmy R... 30. 10. 2015 proběhlo v pražském sídle společnosti Bayer setkání s názvem Den v životě firmy, kterého se zúčastnily studentky oboru farmaceutický asistent z druhého ročníku VOŠ
Den ve firmě – SŠ... Ve středu 23.11.2016 vyrazili studenti Střední zdravotnické školy v Praze na exkurzi do společnosti BAYER. Ta již tradičně proběhla v prostorách firmy na Stodůlkách, kde se studenti
Představení projektu &#... 23. 11. 2015 proběhlo představení projektu studentům 3. ročníku Masarykovy střední školy chemické z Prahy 1. Studenti se dozvěděli, co je čeká za aktivity v projektu v
Den ve firmě – ZŠ... Ve čtvrtek 26. 1. 2017 jsme přivítali na exkurzi ve společnosti BAYER žáky Základní školy Dr. Jana Malíka z Chrudimi a jejich učitelský doprovod. Exkurze začala podle