Zaměstnanci ŠKODA AUTO se aktivně účastní firemní společenské odpovědnosti (21.12. 2015)

Jako největší český průmyslový podnik se ŠKODA AUTO mnoha způsoby angažuje pro společnost – ve smyslu trvalé politiky společenské odpovědnosti (CSR). Automobilka nyní svou CSR strategii dále zintenzivnila a soustředí projekty CSR do čtyř pilířů: dopravní bezpečnost, technické vzdělání, podpora dětí a bezbariérová mobilita. K tomu je nutno přičíst také řadu ekologických opatření, podporu zaměstnanců a aktivní rozvoj regionů, v nichž má automobilka své výrobní závody.

Příspěvek zaměstnanců

Do společenské odpovědnosti se ŠKODA snaží aktivně zapojovat i své zaměstnance, čímž přispívá k sociální angažovanosti a zvyšování povědomí o problémech ve společnosti.

Zaměstnanci již od roku 2013 mohou měsíčně přispívat jedné nebo více neziskovým organizacím prostřednictvím srážky ze mzdy.

ŠKODA navyšuje vybranou částku na dvojnásobek, přičemž: 80 procent posílá jednotlivým neziskovým organizacím dle rozhodnutí zaměstnance a 20 procent je určeno pro úhradu studia talentovaných chlapců v dětském domově Vasantrao Naik v Aurangabádu v blízkosti indického závodu automobilky.

I samotný výběr neziskových organizací, které jsou v rámci projektu podporovány, je plně v režii zaměstnanců. Ti neziskové organizace a jejich projekty navrhovali a následně o nich hlasovali. Takto bylo vybráno i šest organizací, které se mohou ucházet o podporu zaměstnanců pro následující období 2016 až 2018.

Například společnosti Život dětem a Helppes obhájily své místo v projektu i v novém období.

PHELPPES

Helppes je organizace založená v roce 2001 s celostátní působností a zabývá se pořizováním a výcvikem asistenčních a vodících psů.

Prostředky věnované zaměstnanci a dorovnané společností ŠKODA AUTO umožňují rozšiřovat projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“, jehož cílem je začlenění osob s těžkým zdravotním postižením do společnosti a zajistit jim kvalitnější život pomocí psího anděla – speciálně vycvičeného asistenčního psa.

V srpnu letošního roku se konal již 14. ročník slavnostní promoce letošních psích absolventů, kteří prošli akademií této neziskové společnosti. Mezi 15 psími studenty složili svůj „promoční“ slib i dva labradorští retrieveři Bady a Amanda, kteří byli pořízeni ze zaměstnaneckých sbírek.

Bady tak již pomáhá panu Milanovi z Pardubic, který částečně ochrnul po úrazu (viz foto). Z blízkosti fenky Amandy se těší čtyřletá Vladěnka z Lovosic, která trpí dětskou mozkovou obrnou.

Do konce roku 2015 se rozhodlo neziskovou organizaci Helppes podpořit 522 zaměstnanců. Celkově vybrali více než 590 tisíc Kč, ŠKODA AUTO pak příspěvek navýšila na celkových 1, 065 milionu korun.

Vzhledem k tomu, že pořízení a jednoletý výcvik asistenčního psa stojí v průměru 220 tisíc korun, smečka škodováckých psů se ještě rozroste.

ŽIVOT DĚTEM

Posláním organizace Život dětem je pomoc vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života vážně nemocných dětí v rámci celé České republiky.

Společnost se snaží pomáhat nejen zdravotnickým a dětským zařízením, ale především ekonomicky slabým rodinám, jejichž děti trpí vážnými nemocemi s nákladnou léčbou.

Získané finanční prostředky jsou využívány na základě lékařských zpráv, doporučení a dokladu o příjmech a výdajích rodiny. Rodiny nedostávají finanční dary, ale potřebné přístrojové vybavení, zdravotnické a kompenzační pomůcky, speciální výživu, ozdravné pobyty apod., které organizace nakupuje přímo.

Zaměstnanecké sbírky umožnily pomoc už třiceti čtyřem vážně nemocným dětem z regionů kolem závodů ŠKODA AUTO.

Například šestiletý Kubík bojuje s dětskou mozkovou obrnou, důsledkem těžkého krvácení do mozku při předčasném porodu, s epilepsií a mentálním postižením. I přes všechny komplikace je Kubík veselý, hodný a vnímavý chlapeček.

Aby se mohl ve všech směrech zlepšovat, je potřeba neustálých rehabilitací, které mu pomáhají.

Proto byl Kubíkovi uhrazen půlroční individuální program v rozsahu dvaceti terapií.

Do konce roku 2015 darovalo 504 zaměstnanců celkově 660 tisíc korun, firma přidala dalších 530 tisíc korun.

Čtyři pilíře strategie CSR společnosti ŠKODA AUTO

I. V oblasti dopravní bezpečnosti podporuje automobilka řadu projektů v celé České republice. Internetový výukový program „ŠKODA hrou“ hravou formou nabádá ke správnému chování v silničním provozu. Soutěž „Cesty městy“ již deset let oceňuje opatření, konkrétně zvyšující bezpečnost silničního provozu v českých městech a obcích. V rámci regionálního grantového programu „Dopravní výchova“ automobilka pomáhá u nejmladší generace vytvářet správné návyky v oblasti dopravní bezpečnosti.

II. Velký důraz klade ŠKODA na téma technického vzdělání. V současné době automobilka kooperuje s desítkami škol všech vzdělávacích stupňů na konkrétních projektech. Navíc společnost rozšiřuje svou nabídku studentských praxí v technických oborech, umožňuje dodatečné vzdělávání pedagogů a zdarma školám poskytuje učební pomůcky a technické vybavení. Prostřednictvím projektu „Věda má budoucnost“ pracuje ŠKODA s desítkami učitelů, ředitelů a kariérních poradců základních škol.

 

III. Třetím pilířem je podpora dětí. ŠKODA je partnerem Nadace Terezy Maxové pro podporu znevýhodněných dětí. Projektem „Rozjedu to!“ se snaží prostřednictvím dodatečného vzdělání, psychologické podpory a další péče postavit desítky 11- až 14letých dětí z dětských domovů na stejnou startovní čáru při výběru budoucího povolání, jakou mají děti z běžných rodin. Již od roku 2002 se automobilka angažuje v projektu „Zdravotní klaun“, který se stará o dlouhodobě hospitalizované děti.

IV. Čtvrtým pilířem aktivit společnosti ŠKODA AUTO je bezbariérová mobilita. Do této oblasti patří mimo jiné projekt ŠKODA Handy, díky němuž mohou tělesně postižení získat v dealerstvích ŠKODA kvalitní rady pro zajištění a přestavbu vozu. Grantový program „Region bez bariér“ pomáhá snižovat překážky, které brání hendikepovaným v co největším zapojení do života, a to jak v přístupu k zaměstnání nebo ke vzdělávání, tak i k volnočasovým aktivitám jako jsou sport, cestování nebo kultura.

21.12.2015 E15

Podobné příspěvky

„Den v životě fir... 10. 12. 2014 proběhlo v pražském sídle společnosti Bayer setkání s názvem Den v životě firmy, kterého se zúčastnili studenti oboru Chemik oprátor z druhého ročníku SŠ – Centrum odborné přípravy
Představení projektu &#... 30. 11. 2015 proběhlo představení projektu studentům 2. a 3. ročníku Technického lycea ze SPŠ Ostrov. Studenti se dozvěděli, co je čeká za aktivity v rámci školního roku a
Další ročník zahájen Oznamujeme, že je zahájen další ročník programu Věda má budoucnost. Můžete se hlásit do modulů pro učitele (ŠKODA AUTO) či pro žáky (BAYER) Učitelům matematiky a fyziky,
ČRo PLUS ČRo PLUS vstup, 8:25 Představení projektu Věda má budoucnost a výherců soutěže Věda očima mladých.
Vzdělávání učitelů ... V Mladé Boleslavi byl úspěšně zakončen první ročník vzdělávacího programu pro učite­le základních škol z regionu zaměřený na pod­poru výuky matematiky a fyziky. Uskutečnil se v rámci projektu Věda má
Představení projektu ... Ve čtvrtek 15. 12. 2016 proběhlo představení projektu studentům 2. ročníku Technického lycea ze SPŠ Ostrov. Studenti se seznámili s obsahem programu Věda má budoucnost. Dověděli se, co
Bayer ocenil nejlepší n... V pátek 6. června byl slavnostně zakončen další ročník programu Věda má budoucnost. a to školní konferenc í probíhající přímo ve firmě Bayer. Své vlastní návrhy. jak
Den ve firmě – VO... Ve čtvrtek 2.2. v odpoledních hodinách nás navštívilo celkem 30 studentů z Vyšší odborné školy zdravotnické sídlící na Praze 1. Studentky se zúčastnili v rámci programu Věda
„Kariérní poraden... 27. 4. 2015 navštívili studenti třetího ročníku libeňské Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, sídlo firmy Bayer, aby zde absolvovali třetí setkání v projektu věnované tentokrát problematice
Den v životě firmy R... 13. 1. 2016 proběhlo v pražském sídle společnosti Bayer setkání pro studenty kvinty Gymnázia Jana Nerudy s názvem „Den v životě firmy“. Během setkání byla studentům představena