Aktivně se zapojte

Proč se zapojit?

Zabývá se vaše firma oblastí přírodních věd či technologií? Chcete přilákat k těmto profesím více mladých lidí a zajistit si tak do budoucna dostatek kvalifikovaných pracovníků? Chcete své CSR aktivity sladit s činností své firmy?

Odpověděli jste třikrát ano? Pak je program Věda má budoucnost určen právě vám. Zapojte se ještě dnes! V rámci programu můžete šířit atraktivitu přírodovědných a technických profesí mezi žáky a pedagogy a ukázat jim, že tyto obory mají budoucnost. Nabízíme vám navržení konkrétních aktivit spolupráce se školou na základě potřeb vaší firmy.

Vyberte si z nabízených modulů spolupráce mezi školou a vaší firmou:

 

pro_zaky

pro_ucitele

Pro více informací se obraťte na koordinátora programu Martinu Volákovou
e-mail: martina.volakova@aisis.cz
tel.: 725 330 585

Věda má budoucnost součástí Vašich CSR aktivit!

Program Věda má budoucnost naplňuje koncept Creating shared value (vytváření sdílené hodnoty), a je tak jednou z příležitostí společenské odpovědnosti firem (CSR).
Společenské odpovědnosti firem Corporate Social Responsibility (CSR) je ve významných organizacích věnována již řadu let pozornost. V současné době se rozšiřují možnosti pro naplňování základního cíle CSR: chovat se eticky a přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji. Dochází k uplatňování konceptu tzv. sdílených hodnot Creating Shared Value (CSV). Jejími zakladateli jsou firmy Bayer, Nestlé a T-Mobile.
Stále platí, že firma na sebe bere konkrétní dobrovolný závazek k odpovědnému chování k prostředí i lidem ve svém okolí. Odměnou je dobrá image a zvyšování důvěryhodnosti organizace.
V původním konceptu se vyskytují záměry charakterizované slovy: pečovat, starat se, chránit. Ve své podstatě tedy jde o filantropický pohled na společenskou odpovědnost firem. Tento přístup lze charakterizovat také jako „sdílení již vytvořené hodnoty“, protože nezasahuje do firemní strategie jako takové.
Nový koncept je efektivnější v dosahování původního záměru dlouhodobé úspěšnosti podnikání nejen pro podnikatelský subjekt samotný, ale i společnost, ve které působí. Firmy samotné na něm oceňují, že umožňuje lépe postihovat zájmy všech zúčastněných aktérů. Dochází totiž k tomu, že mohou být společenská témata začleňována do firemních strategií a procesů.
Autorem zmíněného konceptu vytváření sdílených hodnot je Michael E. Porter, přední světový expert na firemní strategie.

Programy pro jednotlivé moduly jsou vytvořené, firma financuje realizaci uvedeného programu a Aisis o.s. zajišťuje veškeré aktivity související se spoluprací mezi firmou a školami, zajišťuje přizpůsobení programu konkrétnímu typu školy a firmy, hledá témata, která jsou oběma partnerům užitečná a oba partnery obohatí.