Prohlášení

V České republice klesá zájem mladých lidí o přírodní vědy a technické obory. V rámci mezinárodního srovnání patříme mezi evropskými zeměmi v oblíbenosti matematiky, fyziky či chemie k podprůměru. To způsobuje problémy firmám, které pro svůj provoz potřebují kvalifikované odborníky v těchto oborech. Přitom právě tyto firmy vytvářejí perspektivní pracovní místa a mají důležitý vliv na ekonomický růst země. Nepodaří-li se tento trend zvrátit, může na českém pracovním trhu do roku 2020 chybět několik desítek tisíc pracovních sil. V současné situaci je tedy nutné systematicky zvyšovat atraktivitu uvedených oborů, a to mimo jiné uplatněním těchto zásad:

• Ve výuce matematiky, přírodovědných a technických předmětů je potřeba propojovat teorii s praktickým využitím poznatků ze školní výuky. Čistě teoretické pojetí žáky nebaví a odrazuje je od dalšího studia.

• Je třeba udržovat průběžný kontakt mezi zaměstnavateli a školami všech stupňů (formou exkurzí, návštěv odborníků ve školách, praxí apod.). Praktické ukázky použití matematiky, přírodovědných a technických předmětů mohou přispět k pevnější vazbě mezi tím, co se učí ve škole, a tím, co žáci vidí v praxi.

• Podporujeme rozvoj kvalitního kariérového poradenství od základních škol. Lidé pověření tímto poradenstvím by měli mít co nejlepší informace o světě práce a měli by přispívat k větší motivaci žáků pro studium uvedených oborů.

• Chceme umožnit další vzdělávání učitelů přírodovědných a technickych předmětů ve spolupráci s firmami, které v daných oborech podnikají.

 

Tomuto prohlášení již svoji podporu vyjádřili zástupci firem:

Bayer ČR, ŠKODA Auto, a.s. Mladá Boleslav, IBM, Sedlecký kaolin, a.s.,

 

Co připojením získáte:

• Zapojené organizace budou zveřejněny na webu programu Věda má budoucnost – interaktivní mapa.

• Zapojené organizace a jednotlivci budou informováni o akcích, které podporují řešení výše zmíněných problémů v rámci projektu Věda má budoucnost, s možností účastnit se jich.

Chceme se také připojit k této inciativě a být informováni o akcích

 

Pod to sa rád podpíšem

pridajte sa k podporovateľov nášho programu vyplnením nižšie uvedeného formulára.
Zoznámte sa viac s programom.
ano ne